"อาหารทุกมื้อที่เราประทานเข้าไปรู้ไหมว่ามันสำคัญมากแค่ไหน เราจะมาดูกันว่าการรับประทานอาหารเช้ามีความสำคัญอย่างไรบ้างและช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง ถ้าไม่รับประทานจะเกิดอะไรขึ้น"

"ช่วยควบคุม โรคอ้วนและน้ำหนักของเราให้คงที่"

ลดโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรคนิ่วลงจากเดิม

ลดความเสี่ยงและโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานลงไป 35 – 50 เปอร์เซ็นต์

พิ่มประสิทธิภาพในการจำ การเรียนรู้และทำให้อารมณ์ดีขึ้น

ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเส้นเลือกในสมองได้เป็นอย่างดี